Profiili

Kuva: Studio Mamselli

Kuva: Studio Mamselli

Hei. Nimeni on Ira-Maria Peltoniemi, terve­tuloa sivuilleni!

Koulutukseni laaja-alaisuus sekä monivuotinen työkokemus ovat mahdollistaneet minulle vankan ammatti­taidon alalta. Valmistuin artesaaniksi Pohjois-Karjalan Käsi-, ja taideteol­lisesta oppilai­toksesta vuonna 1994. Tämän kolmevuotisen koulutuksen aikana suuntauduin vaatetus­puolelle, jossa opin perusteet vaatteen valmista­miseen alusta loppuun. Erilaiset kädentaitoni ja erikois­tekniikat ovat peräisin tältä ajalta. Jatkoin opintojani artenomiksi Kuopion Käsi-, ja taideteol­lisessa Akatemiassa vielä kolme vuotta, josta valmistuin vuonna 1997. Koulutuksessa perehdyttiin syvällisemmin vaatesuun­nitteluun ja sen eri osa-alueisiin.

Olen työskennellyt Reima-Tutta Oy:ssä urheilu­vaate­suunnit­telijana neljä vuotta. Tänä aikana suunnittelin mm. eri moottori­kelkka­merkeille mallistoja, joiden tuli erottautua toisistaan merkkien persoonal­lisuuden mukaisesti. Urani edetessä siirryin Halti Oy:lle, jossa työskentelin suunnittelijana kahdeksan vuotta vastuu­alueenani mm. Raiski urheilu- ja vapaa ajan mallistot. Työssäni olen tottunut tekemään yhteistyötä eri alojen ammattilaisten kanssa.

Ira’s Studio on perustettu vuonna 2008. Työtilani sijaitsevat Kankaanpäässä, samassa piha­piirissä kotini kanssa. Nautin käsillä tekemisestä, glamourista ja erityisesti pienten yksityis­kohtien parissa työskentelystä. Olen onnekas saadessani suunnitella ja valmistaa näyttäviä esiintymisasuja mm. burleskitaiteilijoille, voimistelijoille sekä muodostelmaluistelujoukkueille. Asiakastyössä saan tutustua hyvin erilaisiin persooniin, tyyleihin ja mieltymyksiin. Mielen­kiintoista, sanon minä!

Työssäni olen ahkera, määrätietoinen ja tarkka. Nautin tilanteista joissa saan haastaa itseni ja joiden avulla tunnen kehittyväni. Olen lämmin ja helposti lähestyttävä persoona, ”kaksi korvaa ja yksi suu”, eli kuuntelen ja kunnioitan asiakkaitani. Osaan mukailla asiakkaan toivomuksia omien ideoitteni suhteen. Teen kaikkeni että saan asiakkaat tuntemaan itsensä upeiksi ja tärkeiksi. Luovuus ja kyky tarttua uusiin haasteisiin avoimin mielin vievät minua eteenpäin ja antavat töihini väriä ja monipuo­lisuutta.